Klucze

Oferujemy naszym Klientom fachową pomoc w odbiorze domów i mieszkań. Odbiory przeprowadzane są przez inżynierów budownictwa z uprawnieniami budowlanymi.

            Często  niedoróbki utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają wykończenie mieszkania, a ich usunięcie bywa bardzo kosztowne. Podczas odbioru określimy które usterki są ważne (mogą powodować późniejsze problemy i zwiększyć koszty wykończenia lokalu), a które mniej istotne. Doradzimy czy można podpisać protokół odbioru technicznego, czy też zaczekać na usunięcie niedoróbek. 

W ramach odbioru sprawdzamy: 

• zgodność projektu budowlanego ze stanem rzeczywistym

• krzywizny ścian i sufitów

• kąty pomiędzy ścianami i sufitami

• instalację elektryczną , wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną

• drzwi, okna, parapety, balkony 

Po odbiorze otrzymasz: 

• Dokładny raport techniczny odbioru ze wszystkimi usterkami

• Rachunek za wykonanie usługi 

Do odbioru mieszkania potrzebne są m.in.: umowa, standard wykończenia oraz rzut (plan) mieszkania.